Danes je 30.1.2023

Oprostitev za opravljanje storitev, ki se nanašajo na uvoz blaga (C-273/16)

4.10.2017, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: On-line vestnik Davčni ekspert

Provizija dražitelja in stopnja DDV (C-305/03)

9.2.2006, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: On-line vestnik Davčni ekspert

Pojasnilo DURS: Knjigovodske evidence

29.7.2005, Vir: DURS

Dostopno za naročnike: On-line vestnik Davčni ekspert

Vračilo davka, ki je zaračunan za uvoženo blago (C-441/16)

21.9.2017, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: On-line vestnik Davčni ekspert

Oprostitve pri izvozu (C-288/16)

29.6.2017, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: On-line vestnik Davčni ekspert

Dobava zobne protetike - oprostitev plačila DDV (C-144/13, C-154/13 in C-160/13)

26.2.2015, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: On-line vestnik Davčni ekspert

Dobava zobne protetike (združena zadeva C-144/13, C-154/13 in C-160/13)

26.2.2018, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: On-line vestnik Davčni ekspert

Pravica do odbitka DDV pri uvozu - pogoj dejanskega plačila tega DDV (C-414/10)

29.3.2012, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: On-line vestnik Davčni ekspert

Prodaja blaga in ponovni začetek postopka carinskega skladiščenja (C-165/11)

8.11.2012, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: On-line vestnik Davčni ekspert

Plačilo DDV poleg plačila uvoznih carinskih dajatev (C‑714/20)

20.5.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: On-line vestnik Davčni ekspert

Nastanek carinskega dolga zaradi kršitve carinskih predpisov (C-26/18)

10.7.2019, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: On-line vestnik Davčni ekspert

Uvoz rabljenega vozila in uporaba maržne ureditve (C-203/10)

3.3.2011, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: On-line vestnik Davčni ekspert

Oprostitve plačila DDV pri uvozu, ki mu sledi dobava znotraj Skupnosti (C-108/17)

20.6.2018, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: On-line vestnik Davčni ekspert