Danes je 4.10.2022

Input:

Ur. l. RS 4076/2021, Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v kmetijski proizvodnji in proizvodnji živil in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj), z dne 25.12.2021

PRAVILNIK
o stopnjah običajnega odpisa blaga v kmetijski proizvodnji in proizvodnji živil in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, kot strokovno združenje dejavnosti v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu »GZS«) za dejavnost s področja kmetijstva in živilsko predelovalne dejavnosti, za proizvodno dejavnost določajo stopnje običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj), ki je neločljivo povezan s skladiščenjem, prevozom in proizvodnim procesom, ki se šteje za običajnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in so po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 registrirani v:
 
Šifra SKD 2008
Naziv dejavnosti po SKD 2008
01.110
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
01.120
Pridelovanje riža
01.130
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
01.140
Pridelovanje sladkornega trsa
01.150
Pridelovanje tobaka
01.160
Pridelovanje rastlin za vlakna
01.190
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.210
Vinogradništvo
01.220
Gojenje tropskega in subtropskega sadja
01.230
Gojenje citrusov
01.240
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
01.250
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.260
Pridelovanje oljnih sadežev
01.270
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
01.280
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
01.290
Gojenje drugih trajnih nasadov
01.300
Razmnoževanje rastlin
01.410
Prireja mleka
01.420
Druga govedoreja
01.430
Konjereja
01.450
Reja drobnice
01.460
Prašičereja
01.470
Reja perutnine
01.490
Reja drugih živali
01.500
Mešano kmetijstvo
01.610
Storitve za rastlinsko pridelavo
01.620
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
01.630
Priprava pridelkov
01.640
Obdelava semen
03.110
Morsko ribištvo
03.120
Sladkovodno ribištvo
03.210
Gojenje morskih organizmov
03.220
Gojenje sladkovodnih organizmov
10.110
Proizvodnja mesa, razen perutninskega
10.120
Proizvodnja perutninskega mesa
10.130
Proizvodnja mesnih izdelkov
10.200
Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
10.310
Predelava in konzerviranje krompirja
10.320
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.390
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
10.410
Proizvodnja olja in maščob
10.420
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
10.510
Mlekarstvo in sirarstvo
10.520
Proizvodnja sladoleda
10.610
Mlinarstvo
10.620
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
10.710
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
10.730
Proizvodnja testenin
10.810
Proizvodnja sladkorja
10.820
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
10.830
Predelava čaja in kave
10.840
Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
10.850
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
10.860
Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil