Danes je 5.10.2022

Input:

Ur. l. RS 2682/1999, Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov, z dne 1.1.2015

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
ZAKON
O DAVKU OD PROMETA ZAVAROVALNIH POSLOV
(ZDPZP)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-B)
3648/2014
1.1.2015
1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja davka od prometa zavarovalnih poslov (v nadaljnjem besedilu: davek od zavarovalnih poslov) na območju Republike Slovenije.
2. člen
Prihodki od davka od zavarovalnih poslov pripadajo proračunu Republike Slovenije.
3. člen
Davek od zavarovalnih poslov se plačuje od opravljenih zavarovalnih poslov.
Zavarovalni posli po tem zakonu so sklepanje in izvrševanje pogodb o