Danes je 4.10.2022

Input:

Ugodnejša davčna obravnava izvršitve pravice do nakupa delnic

25.5.2022, Vir: FURS

Iz dokumenta DOHODNINA - DOHODEK IZ ZAPOSLITVE Bonitete Podrobnejši opis, stanje maj 2022, navajamo razdelek, ki je spremenjen v zadnjem odstavku:

»3.3.1 Ugodnejša davčna obravnava izvršitve pravice do nakupa delnic

Z novelo ZDoh-2Z (ki se uporablja od 1.1.2022 dalje) je z novim šestim odstavkom 43. člena ZDoh-2 opredeljena posebna davčna obravnava, če delodajalec (gospodarska družba) delojemalcu zagotovi pravico do nakupa oz. pridobitve delnic ali deležev v tej gospodarski družbi ali tej družbi