Danes je 4.10.2022

Input:

Prenehanje družbe in izplačilo družbeniku fizični osebi - nerezidentu

4.6.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.06.2.3 Prenehanje družbe in izplačilo družbeniku fizični osebi – nerezidentu

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Podjetje se zapira po skrajšanem postopku. Kaj pri tem na splošno velja?

Pri družbeniku, ki je fizična oseba, se dohodek, ki ga doseže ob prenehanju družbe po skrajšanem postopku, obdavčuje prek dobička iz kapitala. Kapital je v tem primeru delež, ki ga družbenik odsvoji, ko družba preneha (izpeljano iz 94. člena ZDoh-2). Za čas odsvojitve se šteje datum sklepa organa o prenehanju družbe. Kadar ali ker