Danes je 5.10.2022

Input:

Popisni list deleža v d.o.o. za fizične osebe

3.5.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.05.2.1 Popisni list deleža v d.o.o. za fizične osebe

MAG Dejan Petkovič, davčni svetovalec, Abeceda Svetovanje d.o.o

Kako v e-davke vpisati pridobitev in odsvojitev za deleže, ki so se prodali? Pridobitev je šla prek izmenjave z deleži v d.o.o. Gre za prenos deležev iz A d.o.o. v Holding d.o.o. (Holding je postal hkrati edini lastnik A d.o.o.).