Danes je 4.10.2022

Input:

Pojasnilo FURS: DDV obravnava prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga

16.9.2021, Vir: FURS

Št. pojasnila: 4230-156526/2014-3

Datum: 16.9.2021

Pojasnilo Finančnega urada RS objavljamo v celoti.

V zvezi s pojasnilom Finančne uprave Republike Slovenije št. 4230-156526/2014-2, s katerim je bilo glede DDV obravnave prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga med drugim pojasnjeno tudi, da če se pogodba o finančnem lizingu prekine in je predmet lizinga vrnjen, vrednost do prekinitve pogodbe nezapadlih obrokov ni predmet DDV, na podlagi sodne prakse, objavljene po izdaji prej navedenega pojasnila, v nadaljevanju v tem delu posredujemo popravek pojasnila v delu glede višine davčne osnove in obračunanega DDV, za katerega lahko lizingodajalec izvede popravek.  

Če je pogodba o finančnem najemu prekinjena (ne glede na to, ali je predmet lizinga vrnjen ali ne), je vrednost do prekinitve pogodbe nezapadlih obrokov predmet DDV.

Lizingodajalec lahko zmanjša davčno osnovo in posledično obračunani DDV, če lizingojemalca pisno obvesti o znesku DDV, do katerega lizingojemalec nima pravice do odbitka. Če je lizingojemalec končni potrošnik, mora za znižanje obračunanega DDV