Danes je 5.10.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Življenjsko zavarovanje za vodilne delavce - boniteta, odhodek

29.8.2006, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4200-139/2006, 29. 8. 2006

"Podjetje je sklenilo življenjsko in nezgodno zavarovanje za vodilne delavce. Pri tem podjetje nastopa kot zavarovalec, vodilni delavci pa kot zavarovanci. Kot upravičenec iz zavarovanja je določeno podjetje, ki je prejemnik odškodnine ob doživetju ali zavarovalnem primeru smrti ali nezgode. Vprašanje se