Danes je 5.10.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Uvoz blaga, ki mu sledi dobava ali prenos blaga znotraj Unije (carinski postopek 42)

31.12.2010, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4230-477/2010, 30. 12. 2010

"Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1C (Uradni list RS, št. 85/10) in v tej povezavi s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 104/10) se med drugim spreminjajo pravice in obveznosti davčnih zavezancev, ki uvažajo blago na ozemlje Republike Slovenije po carinskem postopku 42.

V nadaljevanju pojasnjujemo spremembe in odgovarjamo na najpogostejša vprašanja.

Namen carinskega postopka 42

S sprostitvijo blaga v prost promet po carinskem postopku 42 se neskupnostno blago sprosti v prost promet v Sloveniji. Pri tem je blago oproščeno plačila DDV in nekaterih drugih dajatev, ker uvoznik opravi davčno oproščeno dobavo blaga prejemniku v drugo državo članico Unije.

Pogoji za oprostitev plačila DDV

V skladu s 4. točko prvega odstavka 50. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2 in 85/10) je uvoz blaga, odposlanega ali odpeljanega iz tretjega ozemlja ali iz tretje države in uvoženega v državo članico, ki ni namembna država članica, oproščen plačila DDV, če je dobava takega blaga, ki jo opravi uvoznik, kot je opredeljen v 6. točki prvega odstavka 76. člena ZDDV-1, oproščena plačila DDV v skladu s 46. členom ZDDV-1.

Nov, drugi odstavek 50. člena ZDDV-1 določa, da je uvoz blaga iz 4. točke prvega odstavka istega člena oproščen plačila DDV, če uvozu blaga sledi oproščena dobava blaga v skladu s 1. in 4. točko 46. člena ZDDV-1, le če uvoznik v trenutku uvoza pristojnemu carinskemu organu zagotovi vsaj naslednje informacije:

a) svojo identifikacijsko številko za DDV, ki jo izda davčni organ v Sloveniji ali identifikacijsko številko za DDV svojega davčnega zastopnika, ki je dolžan plačati DDV, ki jo izda davčni organ v Sloveniji;

b) identifikacijsko številko za DDV prejemnika blaga, ki mu je dobavljeno v skladu s 1. točko 46. člena ZDDV-1, izdano v drugi državi članici, ali svojo identifikacijsko številko za DDV, izdano v državi članici, v kateri se odpošiljanje ali prevoz blaga konča, če je blago predmet prenosa v skladu s 4. točko 46. člena ZDDV-1;

c) dokaz, da je uvoženo blago namenjeno, da se odpelje ali odpošlje iz Slovenije v drugo državo članico.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10 in 104/10) v 80. členu