Danes je 28.9.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Stroški prevrednotenja plač

25.1.2007, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4200-183/2006, 25. 1. 2007

"Zavezanec navaja, da je banka v letu 2005 v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi 15.16 oblikovala obveznosti za izplačila iz prevrednotenja stroškov dela. Glede na to, da Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB2) v 17. členu, ki ureja prevrednotenje, med prevrednotenji, ki davčno niso priznana, ne omenja stroškov dela, sprašuje, ali so izplačila iz prevrednotenja stroškov dela davčno priznani ali nepriznani odhodki. Dodaja, da 17. člen ZDDPO-1