Danes je 5.10.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Spremembe in dopolnitve pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

17.10.2011, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4230-4431/2011-18, 17. 10. 2011

"Danes, dne 17. 10. 2011, je bil v Uradnem listu RS, št. 82/11, objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki začne veljati 20. oktobra 2011, razen 20. člena, ki začne veljati 1. julija 2012. Nekatere določbe pravilnika se začnejo uporabljati naslednje leto oziroma v začetku leta 2013.

I. Predlaganje obrazcev v elektronski obliki

Člen pravilnika in vsebina

Obrazec

Začetek uporabe

23. člen (četrti odstavek): prijava pridobitverabljenega prevoznega sredstva, ki ga pridobi oseba, identificirana za namene DDV

DDV-PPS (Priloga I)

1. januar 2012

24. člen (tretji, četrti in peti odstavek):prijava pridobitve novega prevoznega sredstva, ki ga pridobi oseba, ki ni identificirana za namene DDV in prijava pridobitve novega prevoznega sredstva, ki ga pridobi oseba, identificirana za namene DDV in prevozno sredstvo ni namenjeno nadaljnji prodaji

DDV-PPS (Priloga I)

1. januar 2012

26. člen: prijava dobave novega prevoznega sredstva v drugo državo članico osebi, ki ni identificirana za namene DDV

DDV-DPS (Priloga II)

1. januar 2012

70.b člen: priglasitev uveljavljanja oprostitve plačila DDV na podlagi drugega odstavka 43. člena ZDDV-1

Obrazec DDV-OPR ni priloga pravilnika, dostopen bo prek sistema eDavki

1. januar 2013

78. člen: izjava glede izbire obdavčitve transakcije v zvezi z nepremičnino po drugem odstavku 45. člena ZDDV-1

Obrazec DDV-IZ ni priloga pravilnika, dostopen bo prek sistema eDavki

1. julij 2012

102. člen (drugi odstavek): zahtevek za vračilo DDV od nabave novih prevoznih sredstev, ki jih davčni zavezanec priložnostno dobavi pod pogoji iz 2. točke 46. člena ZDDV-1

Obrazec DDV-VPS ni priloga pravilnika, dostopen bo prek sistema eDavki

1. januar 2012

105. člen (sedmi, deseti in enajsti odstavek): napoved o predvidenih transakcijah po petem odstavku tega člena ter priglasitev ali sprememba izbranega načina izračunavanja odbitnega deleža po sedmem odstavku 65. člena ZDDV-1

Obrazca DDV-ZOD in DDV-LK nista prilogi pravilnika, dostopna bosta prek sistema eDavki

1. januar 2013

115.b člen (drugi odstavek): zahtevek za vračilo DDV, ki ga vloži davčni zavezanec s sedežem v tretji državi

DDV-VTD (Priloga III)

1. julij 2012

118. člen (peti odstavek) in 121. člen (tretji odstavek): zahtevek za vračilo DDV v potniškem prometu

DDV-VE (Priloga V)

20. oktober 2011

128.a člen: vloga za izdajo ali prenehanje dovoljenja za obračun DDV od uvoza v skladu s 77. členom ZDDV-1

Obrazec DDV-SU ni priloga pravilnika, dostopen bo prek sistema eDavki

1. januar 2013

132. člen (osmi odstavek): zahtevek za prenehanje identifikacije za namene DDV

Obrazec DDV-PRE ni priloga pravilnika, dostopen bo prek sistema eDavki

1. januar 2012

135. člen: poročilo o letnem prometu, doseženem v posamezni državi članici, od prodaj na daljavo

Obrazec DDV-PD ni priloga pravilnika, dostopen bo prek sistema eDavki

1. januar 2012

163. člen (drugi odstavek): vloga za pridobitev dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila

DDV-PN (Priloga XIII)

1. julij 2012