Danes je 5.10.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Prodaja stanovanj in popravek odbitka DDV

31.5.2010, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4230-203/2010, 31. 5. 2010

"Občina ni uveljavljala odbitka DDV pri izgradnji stanovanjskega bloka, ker se je sprva odločila, da bo stanovanja, kot neprofitna, oddajala v najem, ki je oproščen plačila DDV. Po spremenjenih okoliščinah je občina sprejela odločitev, da bo polovico stanovanj prodala. Od prodaje stanovanj je občina obračunala DDV. Na vprašanje v zvezi s popravkom odbitka DDV odgovarjamo:

Ali je pravilno, da je občina ob prodaji stanovanj obračunala DDV in sedaj popravi odbitek DDV?

Občina je ravnala pravilno, ko je ob prodaji stanovanj obračunala DDV. Zaradi spremembe pogojev, ki so bili odločilni za odbitek DDV v času izgradnje stanovanj, občina sedaj popravi odbitek DDV.

Davčni zavezanec ima dilemo glede davčne obravnave prodaje novih stanovanj, ker bi za obdavčitev transakcije lahko uporabil dve različni določbi Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2). Zato se zastavlja vprašanje, ali bi morala občina ob dobavi stanovanj uporabiti oprostitev