Danes je 5.10.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Priznavanje presežne davčne amortizacije sredstev v upravljanju ob odtujitvi oziroma odpravi evidentiranja sredstev v upravljanju

11.2.2010, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 0900-11/2009, 11. 2. 2010

"Zavezanec je izpostavil vprašanje glede priznavanja presežne davčne amortizacije sredstev v upravljanju ob odtujitvi oziroma odpravi evidentiranja sredstev v upravljanju. Navaja, da vodi v svojih poslovnih knjigah med opredmetenimi osnovnimi sredstvi tudi sredstva v upravljanju, ki so mu jih občine lastnice izročile na podlagi pogodbe o uporabi in upravljanju komunalne infrastrukture iz leta 1998. Za sredstva v upravljanju je v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi obračunaval amortizacijo, ki zaradi upoštevanja najvišjih