Danes je 28.9.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Prenos blaga v drugo državo članico in pridobitev blaga iz druge države članice za vzpostavitev zaloge blaga pri kupcu

21.2.2005, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 42601-520/2004, 21. 2. 2005

"Davčni zavezanec navaja, da se družba s sedežem v Avstriji in z avstrijsko identifikacijsko številko za DDV (v nadaljevanju: družba A) kot komisionar (v svojem imenu in za tuj račun) ukvarja s prodajo blaga principala, ki je gospodarska družba s sedežem v Švici. Družba A želi razširiti svoje delovanje