Danes je 28.9.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Obvestilo o sprejetju sprememb in dopolnitev Zakona o davku na motorna vozila

26.2.2010, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4234-4/2010, 26. 2. 2010

"V torek, 9. 2. 2010, je bil v Uradnem listu RS, št. 9/10, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila – ZDMV-C, s katerim se od 1. 3. 2010 dopolnjuje in spreminja vsebina veljavnega Zakona o davku na motorna vozila.

V nadaljevanju podajamo pomembnejše spremembe in dopolnitve ZDMV-C:

UVOD

Bistvo novele ZDMV-C je okoljska naravnanost, s katero se v sistem obdavčitve vključujejo rešitve Kjotskega sporazuma glede postopnega zmanjšanja onesnaževanja okolja s toplogrednimi plini. Prav tako se upoštevajo usmeritve Evropske unije glede obdavčitve avtomobilov, ki spodbujajo vezavo obdavčitve motornih vozil na kazalnike obsega onesnaževanja z izpusti, predvsem z izpustom CO2 in izpusti onesnaževal (predvsem trdih delcev in dušikovih oksidov), ki imajo negativni učinek na kakovost zunanjega zraka.

Temeljni cilji novega zakona so posodobitev lestvice stopenj davka z upoštevanjem okoljskih meril (vrednost izpusta CO2), celovitejši zajem v obdavčitev večjega dela motornih vozil, vključno z motornimi kolesi, kolesi z motorjem in bivalnimi vozili, uveljavitev ukrepov, s katerimi se bo čim bolj preprečila možnost utaje davka, preprečitev dvojne obdavčitve ter jasnejše določbe samega zakona.

1. PREDMET OBDAVČITVE

Novela zakona razširja opredelitev vozil, ki so predmet obdavčitev z davkom na motorna vozila (v nadaljevanju – DMV). Tako so poleg obstoječih motornih vozil na bencinski, utekočinjen naftni plin, dizelski in električni pogon predmet obdavčite tudi motorna kolesa (tudi mopedi) ter kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem z bočno prikolico ali brez nje.

Novost v tem delu pa je, da motorna vozila, ki so že bila registrirana v Sloveniji, niso več predmet obdavčitve z DMV.

2. OPROSTITVE PLAČILA DMV

2.1. Oprostitev plačila DMV za družine s 3 ali več otroki

Oprostitev velja za eno motorno vozilo s 5 ali več sedeži, ki ga največ enkrat v treh letih kupi eden od roditeljev v družini, ki ima tri