Danes je 5.10.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Obravnava prenosa individualne mlečne kvote po Zakonu o dohodnini in po Zakonu o davku na dodano vrednost

22.9.2006, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa objavljamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4210-887/2006-2, 4230-318/2006-1, 22. 9. 2006

"Sistem mlečnih kvot urejajo Uredba Sveta ES, št. 1788/2003, z dne 29. 9. 2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov in Uredba Komisije ES, št. 595/2004, z dne 30. 3. 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta ES, št. 1788/2003, o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov in v Sloveniji Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode (Uradni list RS, št. 10/2005).

V skladu z navedenimi predpisi imajo posamezne članice Evropske unije določene referenčne količine mleka za oddajo in neposredno prodajo. Te količine oziroma kvote razdelijo