Danes je 5.10.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Obdavčitev prodaje delnic

9.12.2004, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 42405-50/2004, 9. 12. 2004

"Na vprašanje zavezanca o obdavčitvi prodaje delnic v primerih, ko prodajo opravita fizična in pravna oseba, odgovarjamo naslednje:

1.

Zakon o dohodnini (Uradni list RS. št. 54/04, 56/04 - popr., 62/04 - popr., 63/04 - popr. in 80/04; v nadaljevanju ZDoh-1) v 151. členu določa, da z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o dohodnini (Uradni list RS. št. 71/93, 2/94 - popr., 7/95, 14/96 - odločba US in 44/96; v nadaljevanju ZDoh), ki pa se uporablja do 31. decembra 2004 in za odmero dohodnine za leto 2004. ZDoh-1 je v skladu s 153. členom začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje, razen določbe 145. člena tega zakona (uporaba 5. točke petega odstavka 79. člena ter 93. člena tega zakona), ki se uporablja od 1. maja