Danes je 5.10.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Davčna obravnava pogodbenih kazni

9.5.2008, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa objavljamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. DT 4210-115/2008, 9. 5. 2008

"V zvezi z obdavčitvijo pogodbene kazni, zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ugotovljene s pravnomočno odločbo, pojasnjujemo:

V splošnem so z Zakonom o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08) obdavčeni vsi dohodki fizične osebe, ne glede na vrsto, razen tistih, ki so v zakonu posebej navedeni kot oproščeni dohodki oziroma se sploh ne štejejo za dohodek po tem zakonu.

Pogodbene kazni, ki jo je dolžan plačati delodajalec delavcu v primeru nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ugotovljene s pravnomočno odločbo v skladu z določbo prvega odstavka 25. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 127/06), v ZDoh-2 ni navedene med dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine, prav tako ni navedena v 19. členu ZDoh-2, ki določa, kaj se ne šteje za