Danes je 4.10.2022

Input:

Plačila vajencem dijakom in študentom za obvezno praktično delo

5.5.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.05.1.2 Plačila vajencem dijakom in študentom za obvezno praktično delo

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Delovno pravne obveznosti delodajalca in pravice vajenca, dijaka ali študenta določa delovno pravna zakonodaja. 6. in 7. odstavek 211. člena ZDR-1 določata osnovna pravila za delo vajencev, dijakov in študentov, ki opravljajo obvezno praktično delo. ZDR-1 tako določi, da lahko dijaki in študenti, ki so dopolnili starost 14 let, pri delodajalcu opravljajo praktično izobraževanje v okviru izobraževalnih programov ter da zanje veljajo določbe zakona o prepovedi diskriminacije, enaki obravnavi glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, ter o odškodninski odgovornosti. Običajno natančneje položaj vajencev, dijakov in študentov, ki opravljajo obvezno prakso, določajo kolektivne pogodbe in notranji pravilniki delodajalca. Tam je pogosto določeno, da je delodajalec dijaku ali študentu, ki opravlja obvezno prakso, poleg izplačila nagrade, dolžan zagotoviti tudi povračilo stroškov