Danes je 2.12.2022

Input:

Odpravnina zaradi prekinitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas

8.8.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.08.2.6 Odpravnina zaradi prekinitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Breda Koren

Kako obračunati odpravnino zaradi prekinitve pogodbe za določen čas za en mesec (avgust), oseba bo 1. 9. ponovno zaposlena?

Davčni vidik

V skladu z 11. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je določena kot pravica iz delovnega razmerja in izplačana pod pogoji, ki jih določa zakon (primeroma Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o obrambi) v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi zakona, vendar največ do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji.

Primeroma so v 79. členu ZDR-1 določeni pogoji za izplačilo