Danes je 30.1.2023

Input:

Novosti v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C)

9.11.2022, Vir: FURS

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 140, z dne 4. 11. 2022, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C), ki bo začel veljati 19. 11. 2022, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023, razen spremenjenega 20. člena zakona, ki se začne uporabljati 13. februarja 2023. Do začetka uporabe spremenjenih 18., 20., 20.a, 85., 94., 98., 99., 100. in 104. člena zakona se uporabljajo 18., 20., 20.a, 85., 94., 98., 99., 100. in 104. člen Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21).

 

Novosti, ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2023

 

  1. Neposredna oprostitev plačila dela trošarine za gorivo za kmetijstvo (5., 6., 7. člen ZTro-1C)

 

S spremembo 94. člena ZTro-1 se nadomesti uveljavljanje pravice do vračila