Danes je 30.1.2023

Input:

Davčni vidiki uporabe in investicij v URE in OVE

3.10.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.10.1.1 Davčni vidiki uporabe in investicij v URE in OVE

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Obnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija) in fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso. Za proizvodnjo električne energije iz OVE se lahko uporabljajo različni viri, kot so veter, sonce, aerotermalna in geotermalna energija, energija oceanov, hidrotermalna in vodna energija, biomasa, plin iz odpadkov, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin. S povečevanjem uporabe postajajo OVE cenovno konkurenčni fosilnim gorivom.

Učinkovita raba energije (URE) pomeni uporabo tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj energije za doseganje enakih ciljev in ima pomembno vlogo pri energetski prihodnosti. Cilj projektov energetske učinkovitosti je bistveno zmanjšati porabo energije, kar pomeni tudi zmanjšanje stroškov za energijo, tako v gospodarstvu kot v gospodinjstvih. Poleg tega povečanje energetske učinkovitosti prispeva tudi k: povečani zanesljivosti oskrbe z energijo, povečani konkurenčnosti gospodarstva, regionalnemu razvoju, novim delovnim mestom in nenazadnje k manjšemu računu za električno energijo. Zaradi teh razlogov bo energetska učinkovitost v naslednjih desetletjih vedno bolj pridobivala na svojem pomenu.

V zvezi z davčnimi vidiki uporabe in investicij v URE in OVE zavezanci lahko uporabijo:

  • olajšavo za vlaganja v R&R (55. člen ZDDPO-2 oziroma 61. člen ZDoh-2),

  • olajšavo za investiranje (55.a člen ZDDPO-2 oziroma 66.a člen ZDoh-2),

  • olajšavo za vlaganja v digitalni ter zeleni prehod (55.c člen ZDDPO-2 oziroma 65.a člen ZDoh-2) ter

  • subvencije EKO sklada.

1. OLAJŠAVA ZA VLAGANJA V R&R

Zavezanci s področja proizvodnje