Danes je 30.1.2023

Input:

Davčna obravnava poslovanja s kriptovalutami (2. del)

2.10.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.10.1.2 Davčna obravnava poslovanja s kriptovalutami (2. del)

Veronika Knavs,davčna svetovalka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o.

Članek je nadaljevanje članka Davčna obravnava poslovanja s kriptovalutami (1. del), ki je pokrival osnovni pregled klasifikacije kriptovalut in način obdavčitve poslovanja s kriptovalutami, ko posamezniki delujejo kot fizične osebe in so njihove aktivnosti obdavčene v okviru dohodnine. V nadaljevanju so povzeti glavni elementi obdavčitve poslovanja s kriptovalutami v primeru, ko so aktivnosti tako obsežne, da predstavljajo samostojno dejavnost.

Članek Davčna obravnava poslovanja s kriptovalutami (1. del) za naročnike vestnika Davčni ekspert.

Dohodek dosega fizična oseba v okviru opravljanja svoje dejavnosti

Če posameznik aktivnostim v kriptovalute nameni toliko časa in sredstev, da ni mogoče več šteti, da je aktivnosti opravljal kot fizična oseba, mora opravljanje dejavnosti izvajati v eni od možnih oblik, tj. bodisi v okviru samostojnega podjetnika ali pa v okviru pravne osebe.

Tako klasična oblika samostojnega podjetnika kot pravne osebe davčno osnovo ugotavljajo skladno z določbami ZDDPO-2 (opomba 1). Le ta določa, da je osnova za davek dobiček, ki ga doseže davčni zavezanec in nadalje opredeljuje, da je dobiček presežek prihodkov nad odhodki. Načeloma se pri ugotavljanju dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki sta pripravljena na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi (ZDDPO-2 pa določa izjeme, skladno s katerimi je treba narediti prilagoditve računovodskih prihodkov, odhodkov in