Danes je 30.1.2023

Input:

Davčna obravnava dolgoročnih rezervacij

1.12.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.12.1.1 Davčna obravnava dolgoročnih rezervacij

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Ali so rezervacije, ki jih gospodarska družba oblikuje v skladu s splošnimi pogoji iz SRS2016 10, vendar pa ne spadajo med tiste rezervacije, ki so izrecno naštete v drugem odstavku 20. člena ZDDPO-2, davčno priznane ali ne?

ZDDPO-2 v tretjem odstavku 12. člena določa, da se za ugotavljanje dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid, na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi.

ZDDPO-2 v 20. členu določa, da se pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju odhodkov zavezanca, oblikovanje rezervacij, v skladu z 12. členom tega zakona, prizna kot odhodek v obračunanem znesku, razen če s tem zakonom ni določeno drugače.