Danes je 4.10.2022

Input:

Ur. l. RS 955/2020, Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15, z dne 6.5.2020

POJASNILO 1
k Slovenskemu računovodskemu standardu 15
RAČUNOVODSKO IZKAZOVANJE DRŽAVNIH POMOČI ZARADI COVID-19
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. SRS 15.5. (2019) določa, da so drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, subvencije, dotacije,