Danes je 28.9.2022

Input:

Ur. l. RS 4104/2011, Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin, z dne 5.11.2016

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
UREDBA
o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičninZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin
2852/2016
5.11.2016
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa podrobnejše podatke o lastnostih nepremičnin, ki se vodijo v registru nepremičnin, in opis teh podatkov.
2. člen
(podatki o lastnostih parcele)
(1)  Podatki o lastnostih parcele so:
-  boniteta zemljišča,
-  centroid,
-  dejanska raba zemljišča,
-  delež modela,
-  delež površine dejanske rabe,
-  delež površine namenske rabe,
-  delež površine zemljišča za gradnjo,
-  katastrska občina,
-  model vrednotenja,
-  namenska raba,
-  parcelna številka,
-  površina parcele,
-  površina zemljišča pod stavbo,
-  stavbe, ki stojijo na parceli,
-  upravljavec,
-  vplivno območje,