Danes je 2.12.2022

Input:

Sprememba davčne obravnave izplačila kupnine za nakup lastnih poslovnih deležev v družbi z omejeno odgovornostjo - Sodba VSRS, X IPS 61/2021 z dne 15. 12. 2021

1.6.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.06.1.1 Sprememba davčne obravnave izplačila kupnine za nakup lastnih poslovnih deležev v družbi z omejeno odgovornostjo – Sodba VSRS, X IPS 61/2021 z dne 15. 12. 2021

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Z navedeno sodbo je VSRS ugodilo reviziji, spremenilo sodbo UPRS ter odpravilo odločbo prvostopnega in drugostopnega davčnega organa.

Novela ZDoh-2Z, ki se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022, je črtala določbo 6. točke četrtega odstavka 90. člena ZDoh-2. Navedena določba je določala, da se kot dividende obdavčuje tudi izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, razen v primeru, ko družba pridobiva lastne delnice na organiziranem trgu. Davčni zavezanec lahko v skladu z ZDavP-2, uveljavlja zmanjšanje izplačane vrednosti za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev, ki se določi v skladu z 98. členom ZDoh-2 (vrednost kapitala ob pridobitvi). Če je davčni zavezanec delnice ali deleže družbe pridobival na različne datume, se šteje, da je odsvojil zadnje pridobljene delnice ali deleže. Odsvojitev delnic