Danes je 30.1.2023

Input:

Šolski skladi in skladi vrtcev kot upravičenci do donacij iz naslova dohodnine za leto 2022

2.7.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.07.1.2 Šolski skladi in skladi vrtcev kot upravičenci do donacij iz naslova dohodnine za leto 2022

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-M, UL RS, številka 172/2021) je na področje ureditve delovanja šolskega sklada med drugim prinesel tudi novost v zvezi z donacijami iz naslova dohodnine. ZOFVI-M spreminja 135. člen, v katerem je določen šolski sklad. Bistvena novost, ki jo prinaša zakon je, da se iz šolskega sklada oziroma sklada vrtca lahko sredstva namenjajo tudi za udeležbo otrok iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem programa in se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti. ZOFVI-M tudi omogoča, da se do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno šolsko leto lahko kot upravičencu nameni šolskemu skladu oziroma skladu vrtca, ki je uvrščen na seznam upravičencev do