Danes je 5.10.2022

Input:

Pojasnilo MDDSZ: Minimalna plača, osnovna plača, nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela

9.10.2020, Vir: MDDSZ

Št. pojasnila: 1001-2411/2020-2

Datum: 9. 10. 2020

Pojasnilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti navajamo v celoti.

V zvezi z vašim dopisom, posredovanim preko elektronske pošte dne 25. 9. 2020, v katerem izpostavljate vprašanja v povezavi z minimalno plačo in nadomestilom plače v primeru, ko delavec ni prisoten na delu ves mesec in ima osnovno plačo nižjo od minimalne plače, uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ni pristojno dajati pravnih nasvetov strankam v konkretnih postopkih niti podajati obvezujočih pravnih mnenj. Kot upravni organ