Danes je 5.10.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Plavalna šola in uporaba 26. člena ZDDV

26.3.2003, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 447-85/2003 01 510, z dne 26. 3. 2003

"Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV) v 26. členu obravnava oprostitve, ki so v javnem interesu. Plačila DDV so oproščene tudi storitve, neposredno povezane s športom ali športno vzgojo, ki jih nepridobitne organizacije nudijo osebam, ki se ukvarjajo s športom ali se udeležujejo športne vzgoje.

Davčni zavezanec v dopisu navaja, da po naročilu osnovnih šol in vrtcev izvaja naslednje aktivnosti:

 obvezne šole v naravi s plavalnimi vsebinami v tretjih razredih osnovnih šol;

 plavalne tečaje po športnih programih Ministrstva za šolstvo in šport RS in Zavoda za šport Slovenije, ki so v izobraževalnih programih predšolske in šolske vzgoje, in sicer za predšolske otroke v vrtcih in v 1. razredu devetletne osnovne šole, ki jih subvencionira Zavod za šport, ter plavalno testiranje v 6. razredu osnovne šole in po testiranju obvezni 15-urni plavalni tečaj za vse neplavalce, ki je v celoti plačan s strani Zavoda za šport.

Poglejmo natančneje uporabo 26. člena ZDDV, ki obravnava oprostitve, ki so v javnem interesu. Storitve in blago, ki je neposredno povezano z varstvom otrok in mladostnikov, so navedeni v točki 7 prvega odstavka tega člena, predšolska vzgoja, šolsko in univerzitetno izobraževanje in usposabljanje pa v točki 8. Prav tako