Danes je 5.10.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Dopustnost koriščenja davčnih olajšav za vlaganja v osnovna sredstva infrastrukture (vlaganja v tuja osnovna sredstva)

7.3.2006, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4201-12/2005, 7. 3. 2006

"Zavezanec navaja, da revidira računovodske izkaze javnega podjetja, ki je v 100-odstotni lasti občine. Pri presoji pravilnosti sestavitve obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2005 in s tem pravilnosti izkazanih obveznosti do države ga zanima pravilnost