Danes je 5.10.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Davčna olajšava za vlaganja v nepremičnine v letih 2005, 2006 in 2007

27.3.2007, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4210-118/2007, 27. 3. 2007

"Pri izpolnjevanju davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2006 in obrazca za obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006 so se začela pojavljati vprašanja, zakaj lahko le zasebniki, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti, uveljavljajo 20-odstotno olajšavo za investirani znesek v nepremičnine, pravne osebe pa te olajšave v letu 2006 ne morejo uveljavljati. V zvezi z navedenim pojasnjujemo:

1. V skladu s prvim odstavkom 47. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 – UPB4, in 69/06 – odločba US) lahko zavezanec (zasebnik, ki dosega dohodek iz opravljanja dejavnosti) uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 20 % investiranega zneska v