Danes je 2.12.2022

Input:

DOHODNINA - DOHODEK IZ ZAPOSLITVE Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (izbor iz dokumenta FURS)

28.6.2022, Vir: FURS

V dokumentu DOHODNINA - DOHODEK IZ ZAPOSLITVE Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, Podrobnejši opis, 8. izdaja, april 2022, je posodobljeno podpoglavje s primeri, ki ga navajamo v celoti (posodobljeno besedilo je podčrtano):

»1.2 Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

V Uradnem listu RS št. 104/21 in 114/2021 so bile objavljene spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18), s katerimi se spreminja 3. člen, ki določa pogoje in višino, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo.

Te spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja se začnejo uporabljati:

  • za podpisnike Dogovora (Uradni list RS, št. 88/21), za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za mesec julij 2021, torej pri obračunu za mesec julij 2021,
  • za vse ostale delodajalce za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za mesec september 2021, torej pri obračunu za mesec september 2021; za povračila stroškov prevoza do vključno meseca avgusta 2021 pa se uporablja 3. člen Uredbe (Uradni list, RS 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18), torej brez sprememb, objavljenih v Uradnem listu št. 104/21 in 114/21.

S spremembo Uredbe se je spremenila davčna obravnava povračil stroškov