Danes je 30.1.2023

Input:

Davčno obravnavanje posojil med povezanimi osebami

4.4.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.04.2.3 Davčno obravnavanje posojil med povezanimi osebami

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Naše podjetje ima dolg do direktorja, ki je lastnik podjetja. Direktor se je odločil, da tega denarja od firme ne bo zahteval v roku 10 let. Je pa naredil pogodbo, da mu moramo izplačevati obresti. Kaj poročati?

Priznana obrestna mera

V skladu z drugim odstavkom 19. člena ZDDPO-2 se pri ugotavljanju odhodkov upoštevajo obračunane obresti na prejeta posojila od povezanih oseb, vendar največ do višine zadnje objavljene, ob času odobritve posojila znane priznane obrestne mere, razen, če zavezanec dokaže, da bi v enakih ali primerljivih okoliščinah dobil posojilo po obrestni meri, ki je višja od priznane obrestne mere po tem odstavku, tudi od posojilodajalca – nepovezane osebe.

Ne glede na drugi odstavek 19. člena ZDDPO-2 lahko zavezanec pri ugotavljanju odhodkov upošteva obračunane obresti iz drugega odstavka tega člena do višine zadnje objavljene, ob času obračuna obresti znane priznane obrestne mere, če se obresti obračunavajo mesečno in je dogovorjena fleksibilna obrestna mera, oziroma do višine povprečne mesečne priznane obrestne mere, če se te obresti obračunavajo za obdobje, daljše od enega meseca, pri čemer pa to obdobje ne sme biti daljše od enega leta.

Povprečna mesečna priznana obrestna mera iz tretjega odstavka tega člena se izračuna kot navadna aritmetična sredina priznane obrestne mere prvega in zadnjega meseca obdobja, za katerega se obresti obračunavajo.

Priznana obrestna mera iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena je določena s Pravilnikom o priznani obrestni meri in je objavljena na spletni strani MF (na koncu strani).

Sprememba posojilne pogodbe

Sklenitev aneksa k posojilni pogodbi zaradi spremembe pogojev kreditiranja