Danes je 2.12.2022

Input:

Ur. l. RS 1036/2018, Uredba o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, z dne 21.4.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
UREDBA
o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta uredba določa višino letne dajatve za uporabo motornih vozil v cestnem prometu, ki jo je treba plačati za posamezne vrste v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: letna dajatev), in način poročanja o pobrani letni dajatvi.
(2)  Ta uredba določa tudi višino letne dajatve za preskusne tablice, izdane na podlagi dovoljenja za daljšo dobo uporabe preskusnih tablic (v nadaljnjem besedilu: letna dajatev za preskusno tablico).
2. člen
(višina letne dajatve)
(1)  Letna dajatev se praviloma plača za obdobje enega leta, lahko pa tudi za obdobje, različno od enega leta. Višina letne dajatve se izračuna tako, da se število dni v obdobju pomnoži z zneskom sorazmernega deleža letne dajatve za en dan.
(2)  Višina letne dajatve se določi za posamezne kategorije oziroma podkategorije motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo) glede na podatke iz evidence registriranih vozil. Sorazmerni delež letne dajatve za en dan znaša za:
1.  motorno kolo (L3e - motorno kolo, L4e - motorno trikolo, L5e - motorno trikolo, L7e - štirikolo, L3e-A1 - motorno kolo z nizko močjo, L3e-A2 - motorno kolo s srednjo močjo, L5e-A3 - motorno kolo z visoko močjo, L4e - dvokolesno motorno kolo z bočno prikolico, L5e-A - trikolesnik, L5e-B - gospodarski trikolesnik, L7e-A1 - cestno štirikolo