Danes je 28.9.2022

Input:

Pojasnilo FURS: Popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV po 88.b členu ZDDV-1

20.6.2019, Vir: FURS

Dne 20 6. 2019 je FURS objavil drugo izdajo pojasnila št. 4230-145/2017 z dne 7. 3. 2017. V drugi izdaji z dne 20. 6. 2019 je prišlo do določenih sprememb, ki so označene v tekstu s prečrtanim oz. podčrtanim besedilom. Druga izdaja prečrtano besedilo črta iz pojasnila, podčrtano pa v pojasnilo dodaja.

---

Pojasnilo FURS, št. 4230-145/2017 z dne 7. 3. 2017 in 20. 6. 2019

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

"Glede popravljanja napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV v skladu z 88.b členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13–ZIPRS1415 in 86/14) v nadaljevanju pojasnjujemo navedeni člen ZDDV-1 s poudarkom na pravilnem izpolnjevanju obračuna DDV v primeru popravljanja napak in posledic, če popravki v obračunu DDV niso pravilno izkazani.

Na podlagi drugega odstavka 139. člena ZDDV-1 se pri popravljanju napak iz preteklih davčnih obdobij v tekočem obračunu in naknadni predložitvi obračuna DDV po poteku predpisanega roka za njegovo predložitev ne upoštevajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek. Način popravljanja napak je natančneje predpisan v 88.b členu ZDDV-1, s katerim je omogočen poenostavljen postopek popravljanja podatkov za pretekla obdobja v tekočem obračunu DDV.

Na podlagi prvega odstavka 88.b člena ZDDV-1 lahko