Danes je 5.10.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Davčne obveznosti investicijske družbe in delničarjev investicijske družbe v zvezi z delitvijo dobička investicijske družbe in predvidenim preoblikovanjem v vzajemni sklad

7.7.2006, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4200-133/2006, 7. 7. 2006

"V zvezi z davčnim vidikom preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad pojasnjujemo: 

  1. Če družba do 30. 11. 2006 razdeli 90 odstotkov poslovnega dobička leta 2005, znaša v skladu s 54. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB2) v letu 2006 stopnja davka 0 odstotkov.

    Navedeni sklep drži. 
    V prvem odstavku 54. člena ZDDPO-1 je namreč določeno, da investicijski skladi, obdavčeni po tem zakonu, ustanovljeni po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, plačujejo davek v davčnem obdobju po stopnji 0 odstotkov od davčne osnove, če do 30. novembra tega obdobja razdelijo najmanj 90 odstotkov dobička prejšnjega davčnega obdobja. 
     
  2. Kot razdelitev poslovnega dobička lahko velja tudi delitev dobička na podlagi sklepa skupščine investicijske družbe, po katerem mora investicijska družba ustrezne zneske nakazati na račune posameznikov, ki bodo po