Danes je 28.9.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Davčna obravnava dohodkov rezidenta - raziskovalno delo v tujini

25.9.2007, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa objavljamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 42105-195/2007, 25. 9. 2007

"Zavezanec navaja, da je državljan in rezident Slovenije. Trenutno živi v Nemčiji, kjer ima prijavljeno začasno prebivališče in od 1. septembra 2006 dela kot raziskovalec na fakulteti v Nemčiji. Zaradi selitve raziskovalne skupine in s tem delovnega mesta se bo 1. oktobra 2007 preselil v sosednjo Avstrijo, kjer bo zaposlen kot raziskovalec na fakulteti v Avstriji. V Avstriji bo delal predvidoma vsaj tri leta in skupaj z ženo, državljanko Nemčije, živel v najetem stanovanju v Gradcu.

Ker bi se v Sloveniji rad izognil obdavčitvi dohodkov, ustvarjenih v Avstriji, se je pripravljen odpovedati slovenskemu rezidentstvu in ga nadomestiti z avstrijskim.

Vprašanja:

Davek od dohodkov, ustvarjenih v Nemčiji:

1. Ali so dohodki, ustvarjeni v Nemčiji v letu 2007, za razliko od preteklih let (2006 in prej, ko je veljala oprostitev plačila teh davkov na podlagi konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Nemčijo), obdavčeni tudi v Sloveniji?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje pozitiven, ali ima v Sloveniji v skladu z 20. členom konvencije kot raziskovalec možnost oprostitve plačila davkov od dohodka v Nemčiji, glede na to, da je v Nemčiji delal manj kakor dve leti (13 mesecev)?

3. Ali je možno naknadno (npr. skupaj z napovedjo) vložiti prošnjo za oprostitev plačila teh davkov v Sloveniji?

Davek od dohodkov, ustvarjenih v Avstriji:

4. Kako je v njegovem primeru s plačilom davka v Sloveniji od dohodkov, ustvarjenih v Avstriji, za raziskovalce – nerezidente Slovenije?

5. Ali mora v skladu z 20. členom konvencije kot