Danes je 30.1.2023

Input:

Iz dokumenta Davek na dodano vrednost, Spremembe zakonodaje na področju DDV, Gradnja stanovanjskega kompleksa za trg

27.7.2022, Vir: FURS

Iz dokumenta Davek na dodano vrednost, Spremembe zakonodaje na področju DDV, podrobnejši opis, 12. izdaja, julij 2022. Besedilo, ki je v 12. izdaji dodano, je spodaj odebeljeno, besedilo, ki je prečrtano, je označeno v oklepaju

"Davčni zavezanec je zgradil stanovanjski blok, sestavljen iz desetih stanovanj. Gradnja nepremičnine se zaključi julija 2022, ko davčni zavezanec nepremičnino tudi evidentira na zalogah, ker je nepremičnina namenjena prodaji. Davčni zavezanec odbija DDV v celoti, ker ima namen nepremičnino uporabiti le v obdavčeni dejavnosti (prodaja z DDV). Zaradi situacije na trgu stanovanj ni uspel prodati in januarja 2023 polovico stanovanj da v oproščen najem. Kako je